• Vận chuyển và giao nhận

    Vận chuyển và giao nhận sản phầm Nông nghiệp hữu cơ

    Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ; Hàng hóa được cung cấp từ kho chính của công ty hoặc các kho kí gởi ở các địa phương nếu có.  Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng: Thông thường từ 5-7 ngày, ngay sau khi hai bên xác nhận và khách hàng thanh toán đơn hàng. (Sau khi tiếp nhận đơn hàng, chúng tôi sẽ liên hệ bên vận chuyển để xác nhận chính xác hơn thời gian giao hàng). Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, thương nhân, tổ chức, cá nhân sẽ có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.

    Ngày đăng: 17-09-2020 395 lượt xem