• Điều kiện giao dịch chung

  Điều kiện giao dịch chung NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

  Việc cung cấp hàng hóa NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ không giới hạn thời gian, dịch vụ trên phạm vi cả nước như TP.HCM, Hà Nội, Hải phòng, Đà lạt, Đà nẵng, Quy nhơn .v.v. Chính sách hoàn trả: Hoàn trả sản phẩm chỉ thực hiện khi khách hàng chứng minh được sản phẩm mình mua từ trang web này không đúng yêu cầu, chất lượng của nhà sản xuất.
  Thời hạn hoàn trả trong vòng 3 ngày, ngay sau phát hiện vấn đề yêu cầu, chất lượng nêu trên. Phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua: Chuyển trả hoặc đổi tại kho hàng nhà cung cấp, đồng thời hai bên tiến hành lập biên bản, xác nhận thỏa thuận hoàn lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này.
  Chính sách bảo hành sản phẩm: (Theo quy định của nhà sản xuất) Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế : được quy định trong từng đơn hàng và hợp đồng cụ thể. Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch:
  Bên bán có nghĩa vụ cung cấp hàng hóa theo đúng như đã thỏa thuận, cam kết. Bên mua( Khách hàng) có nghĩa vụ kiểm tra khi nhận hàng và chi trả đúng thỏa thuận trong từng đơn hàng, hợp đồng. 

  Ngày đăng: 17-09-2020 384 lượt xem