• Tổng quan về nền nông nghiệp hữu cơ trên thế giới

  Tổng quan về nền nông nghiệp hữu cơ trên thế giới

  Mặc dù thương mại toàn cầu đang bị suy thoái: Khu vực hữu cơ tiếp tục tăng trưởng và làm tốt hơn hầu hết các lĩnh vực thực phẩm nông nghiệp khác; thông tin thị trường từ hầu hết các nước trên thế giới đang chỉ ra xu thế nhất quán của ngành công nghiệp tăng trưởng và năng động; khu vực hữu cơ được xác nhận đạt giá trị hơn 62,9 tỷUSD trên toàn cầu năm 2011.

  Giá trị toàn cầu của doanh số thị trường hữu cơ được xác nhận ước tính khoảng:

  • 59,1 tỷUSD năm 2010.
  • 54,9 tỷUSD năm 2009
  • 33,2 tỷUSD năm 2005
  • 15,2 tỷUSD năm 1999
  • 162 nước đã thu thập các dữ liệu hữu cơ được xác nhận năm 2011
  • 86 nước năm 2000

  Tổng diện tích đất được chứng nhận, bao gồm cả diện tích nông nghiệp và diện tích hoang dại đã thu hoạch đạt 80 triệu ha năm 2010

  • 78 triệu ha năm 2009
  • 6,8 triệu ha năm 1999
  • 1,8 triệu người sản xuất năm 2011
  • 1,6 triệu người sản xuất năm 2010
  • 96% thịtrường quốc tếlà ởBắc Mỹvà châu Âu

  Điều này đang thay đổi nhanh chóng, châu Á hiện là thị trường tăng trưởng nhanh nhất về các sản phẩm hữu cơ trên thế giới, bởi vì các giai tầng trung lưu tăng lên đang tích cực tìm ra thực phẩm không dùng thuộc trừ sâu vì rất lo ngại an toàn thực phẩm.

   

  Ngày đăng: 04-10-2015 844 lượt xem