• Các nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ

  Những nguyên tắc cơ bản của nông nghiệp hữu cơ mà các nhà sản xuất, các farm và nông dân cần tuân thủ

  Nông nghiệp hữu cơ phải đáp ứng các nguyên tắc sau đây:

  • Áp dụng quản lý hữu cơ trong dài hạn, bền vững, theo hướng sinh thái và có tính hệ thống.
  • Đảm bảo độ phì của đất trong dài hạn và dựa trên đặc tính sinh học của đất.
  • Giảm thiểu (và tránh dùng nếu có thể) các đầu vào là chất tổng hợp trong mọi giai đoạn của chuỗi sản xuất hữu cơ cũng như sự phơi nhiễm của con người và môi trường đối với các hóa chất bền hoặc có nguy cơ gây hại.
  • Giảm thiểu việc gây ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất, chế biến đến môi trường xung quanh.
  • Hệ thống hữu cơ không sử dụng các công nghệ phi tự nhiên (ví dụ: các sản phẩm từ kỹ thuật biến đổi gen, công nghệ chiếu xạ...).
  • Tránh bị ô nhiễm từ môi trường xung quanh.
  • Duy trì tính chất hữu cơ trong suốt chuỗi cung ứng (trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối).
  Ngày đăng: 30-01-2020 139 lượt xem