Nông nghiệp hữu cơ

Phương pháp trồng rau sạch hữu cơ, Cách trồng và canh tác rau sạch hữu cơ tại các cùng ĐàLạt, Hà nội, hải Phòng, tp.HCM

 1. Sầu riêng chín rụng để được bao lâu

  Sầu riêng chín rụng để được bao lâu

  Sầu riêng rụng đã chín chưa? để được bao lâu
 2. Giá sầu riêng chín rụng

  Giá sầu riêng chín rụng

  Sầu riêng chín rụng hữu cơ và cái gía tương xứng cho người lao động kiên trì vì sức khỏe cộng đồng
 3. lịch sử tóm tắc của nông nghiệp hữu cơ

  lịch sử tóm tắc của nông nghiệp hữu cơ

  Vào thời điểm đó, việc cải tiến là các phương pháp mới tập trung vào dinh dưỡng của đất trên cơ sở mùn đất và hướng vào cân bằng sinh thái trong phạm vi trang trại.
 4. Mô hình nông nghiệp hữu cơ

  Mô hình nông nghiệp hữu cơ

  Là một hệ thống kỹ thuật nuôi trồng kết hợp hướng đến sự bền vững, tăng cường độ phì của đất và sự đa dạng sinh học. Nông nghiệp hữu cơ cấm sử dụng thuốc trừ sâu bệnh tổng hợp, thuốc kháng sinh, phân bón tổng hợp, sinh vật biến đổi gen, hoóc-môn tăng trưởng. mà phấn đấu cho sự bền vững, tăng cường độ phì của đất và sự đa dạng sinh học