Nông nghiệp hữu cơ

Phương pháp trồng rau sạch hữu cơ, Cách trồng và canh tác rau sạch hữu cơ tại các cùng ĐàLạt, Hà nội, hải Phòng, tp.HCM

 1. Bảo quản và vận chuyển

  Bảo quản và vận chuyển

  Bảo quản và vận chuyển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
 2. Quy định ghi nhãn trong nông nghiệp hữu cơ
 3. Định nghĩa về nông nghiệp hữu cơ

  Định nghĩa về nông nghiệp hữu cơ

  Năm 2017 theo TCVN 11041-1:2017, Có đoạn định nghĩa nông nghiệp hữu cơ như sau Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc chung về sản xuất hữu cơ tại các trang trại, từ giai đoạn sản xuất, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, ghi nhãn, marketing và đưa ra các yêu cầu đối với vật tư đầu vào .v.v.
 4. Các nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ

  Các nguyên tắc của nông nghiệp hữu cơ

  Những nguyên tắc cơ bản của nông nghiệp hữu cơ mà các nhà sản xuất, các farm và nông dân cần tuân thủ