Rau mầm sạch cải bẹ xanh

Cách trồng rau mầm sạch rất đa dạng như trồng trên giấy ăn, trồng trên vải trồng rau mầm trên rổ sơ dừa và trồng rau mầm trên giá thể trùng quế; được dùng chế biến các món ăn ngọt ngào tự nhiên