Rau sạch sản xuất theo định hướng hữu cơ

Rau, củ quả sạch sản xuất theo định hướng hữu cơ. Sản phẩm chưa được cấp chứng nhận hữu cơ của Việt Nam, chỉ đang thực hành sản xuất theo hướng hữu cơ cùng đóng góp tạo ra những sản phẩm tốt nhất.